Značky Skylink a freeSAT nemají vedle sebe dlouhodobě budoucnost, říká jejich šéf

Jaromír Glisník, šéf Skylinku a člen představenstva M7 Group

Jaromír Glisník hovoří o plánech se značkami Skylink a freeSAT na českém trhu, o plánu uvést na trh exkluzivní programy, vysílání v Ultra HD nebo přání provozovat u nás placenou pozemní televizi. Z důvodu délky interview jsme se ho rozhodli rozdělit na tři části, které budeme postupně publikovat v následujících dvou dnech. Rozhovor vznikal v prostorách rozhlasové kavárny Radiocafé Vinohradská 12.

Francouzská skupina Vivendi oznámila v polovině loňského roku převzetí společnosti M7 Group, která je mimo jiné provozovatelem satelitní televize Skylink a o čtvrt roku později došlo ke schválení této operace Evropskou komisí. Co se v současné době děje s M7 Group a jaké další kroky ještě budou následovat?

M7 Group byla zaintegrována mezi operátory satelitních služeb a jiných televizních služeb v celém světě pod Canal+ International. Samozřejmě se stýkáme s kolegy z ostatních zemí a nasáváme informace o tom, jak to ve skupině Canal+ International funguje.  Přecházíme na reporting, který ve skupině Canal+ funguje a je kolem toho spousta praktických provozních záležitostí, čili postupně se do toho dostáváme. Máme pravidelné porady, kde hovoříme o tom, jakým způsobem budeme naše provozy, naše platformy integrovat v budoucnu krok za krokem, diskutujeme řadu aspektů technických provozních věcí.

Jaromír Glisník, šéf Skylinku a člen představenstva M7 Group

To jsou provozní věci, teď jde o to, co třeba v nejbližší době čeká zákazníky, co pro ně spojení firem znamená?

Spojení je strategické, takže nelze čekat nějaké velké změny v krátkodobém horizontu, ale spíše v dlouhodobém. Budeme se inspirovat jinými platformami, které jsou v portfoliu Canal+ International. Když se podíváme na to, co ostatní platformy dělají, tak největší odlišností nebo nejvýznamnější je skutečnost, že provozují vlastní televizní kanály. Měli jsme možnost se seznámit s tím, jak funguje Platforma Canal+ v Polsku. Ta má 17 vlastních televizních kanálů, čili má i vlastní výrobu, vlastní studia atd. a jsou samozřejmě daleko před námi, ovšem budovali to 25 let.

Hovoříme o dlouhodobém horizontu, není to asi něco, co by se uskutečnilo v tomto roce.

Něco málo z toho se stane možná v letošním roce, to nedokážu úplně takhle odhadnout, ale každopádně oblast vlastních televizních programů nebo vstupu do programové oblasti je něco, co očekáváme od integrace do skupiny Canal+.

To by byly právě tedy stanice pod hlavičkou Canal+.

To by mohly být stanice pod hlavičkou Canal+, ano.

Jaromír Glisník, šéf Skylinku a člen představenstva M7 Group

A dělali jste si třeba nějakou studii, jaké kanály tematicky by to mohly být na českém trhu?

Dosud jsme v této oblasti rozhodnutí nedělali, samozřejmě snažíme se zmapovat si oblast programového obsahu, kterou již skupina Canal+ má vyrobenou, a která existuje v rámci skupiny.  Leccos by bylo možné využít pro náš trh. Jedná se o velké knihovny ať už produkce francouzské nebo jiných zemí, např. polské. Řada z těch programů má mezinárodní práva, která bude možné použít.

To znamená tedy filmové a seriálové programy?

Filmové, seriálové, dokumenty, dětské, reality show a další.

Do sportu byste asi nešli? To nemá cenu tady na trhu?

Ze sportu to, co skupina dělá, se nedá úplně přenést, protože sportovní práva jsou regionálně vymezená, takže nelze dost dobře vzít některý ze sportovních kanálů, který vyrábí Canal+ buď pro Polsko, nebo pro Afriku, a poskytnout je našim zákazníkům. To možné není.

Jaromír Glisník, šéf Skylinku a člen představenstva M7 Group

Hovořil jste o filmových, seriálových, případně i nějakých dokumentárních programech.

Dokumenty, dětské, těch pořadů, které byly vyrobeny, je velmi hodně, dají se použít pochopitelně i pro videotéku, čili pro nelineární obsah, kde má Canal+ velké zkušenosti. Oblast videotéky se stává stále aktuálnější i pro naše diváky

V bilančním rozhovoru pro server Žive.sk jste uvedl, a sám jste teď naznačil, že připravujete zatraktivnění programové nabídky. Mohl byste být tedy ještě konkrétnější v tom smyslu, kdy by to mělo být? Kdy přijde značka Canal+ fyzicky na náš trh?

Působíme na různých trzích pod různými značkami, pouze v Česku a Slovensku je společná značka Skylink, jinak zpravidla v jiných zemích máme vždycky zvláštní značku. V Belgii dokonce máme dvě značky, takže s nějakou integrací značek jsme zatím nijak nepokročili a není to naší prioritou.

Není to priorita, nicméně asi do budoucna je to nějaký logický krok, který by mohl nastat?

V Polsku to trvalo hodně dlouho, nakonec k tomu přikročili. Myslím si, že to je možné do budoucna, ale opravdu v rámci integračních kroků, o kterých aktuálně hovoříme, toto zatím nezaznělo, takže to nepovažuji za aktuální.

Jaromír Glisník, šéf Skylinku a člen představenstva M7 Group

M7 Group v současné době vlastní v našem regionu dva satelitní operátory –  Skylink a donedávna ještě konkurenční freeSAT, takže se zeptám, jestli máte v tomto směru nějaké plány, co se s uvedenými značkami bude dál dít a zdali má smysl dlouhodobě na trhu provozovat dva satelitní operátory vedle sebe s různými značkami?

Já se domnívám, že to valný smysl nemá. Nebude to dlouho trvat a budeme fungovat pod jednou značkou, ať už to bude Skylink, který je samozřejmě u nás silnější než freeSAT, nebo to bude Canal+. A myslím si, že dlouhodobě podporovat dvě značky smysl nedává, byť značku freeSAT máme, vlastníme, takže bychom ji používat mohli a asi ji ještě nějakou dobu používat budeme.

Nicméně v tomto směru se nabízí řada otázek, například co se bude s těmi operátory dít po technické stránce. Dost nešikovné je de facto i to, že každý operátor působí na jiné satelitní pozici.

To máte pravdu a na první pohled se zdá, že to je i zbytečně nákladné nebo neefektivní. Skutečnost je ovšem taková, že na obou orbitálních pozicích máme poměrně dlouhodobé smlouvy s poskytovatelem, takže i kdybychom zákaznické báze okamžitě přemístili na jednu z pozic, žádné velké úspory realizovat nebudeme, naopak s tím budeme mít vysoké náklady.

Jaromír Glisník, šéf Skylinku a člen představenstva M7 Group

Jsou tam i nějaké sankce od poskytovatelů satelitní kapacity?

Těm bychom museli platit tak, jako platíme dnes. Ale navíc k dosavadním nákladům bychom museli připočíst ještě náklady na fyzickou migraci zákazníků, případně nějaké ztráty zákazníků, které vždycky u srovnatelně velkých manévrů vznikají, takže v této oblasti jsme velmi opatrní a v rámci skupiny Canal+ vyhodnocujeme různé scénáře dlouhodobého fungování na satelitních platformách a variant je ještě mnohem více než dvě. To znamená všechno na pozici 1 stupeň západně, nebo všechno na 23,5 stupně východně. Jsou samozřejmě ve hře i ostatní orbitální pozice, kde platformy Canal+ fungují a v této věci není zatím rozhodnuto.

Nicméně jaká je tedy strategie s těmito značkami, nemyslím tedy nějaký rebranding nebo něco takového, ale sám jste naznačil, že dlouhodobě nedává smysl provozovat na trhu dvě značky satelitní televize. Co se tedy bude dít?

Naši zákazníci si možná všimli, že značka freeSAT již nemá ten malý dovětek pod sebou „by UPC Direct“, ale „by Skylink“. Zákazníci, kteří byli zvyklí na freeSAT, se postupně seznamují se značkou Skylink, dostali přístup k naší OTT službě Skylink Live TV, takže tímto si na značku Skylink postupně zvykají. Značku freeSAT jsme v našich akvizičních aktivitách, čili v reklamě a podobně, již přestali podporovat. Podporujeme Skylink, nicméně značku freeSAT pro stávající zákazníky nadále používáme. Moc to nestojí a uvidíme, jak budeme postupovat dál. Myslím si, že to nebude trvat léta, spíš měsíce, než se rozhodneme pro další postup.

Jaromír Glisník, šéf Skylinku a člen představenstva M7 Group

Nicméně přesný časový harmonogram ještě nemáte?

Nemáme. My jsme se už v loňském roce rozhodli nepodporovat značku freeSAT v reklamě a v marketingu, takže prostředky, které byly alokovány na marketing freeSATu, jsme přesunuli na Skylink, to byl první krok. Předělali jsme web, takže i web freeSATu je dnes už v podobě webů skupiny M7. Přibližujeme naše procesy, co nám systémy umožňují. Samozřejmě, kromě toho, že máme jiné značky, máme i odlišné systémy, které podporují naše fungování a ty do určité míry také limitují změny, které děláme.

Z vašich slov vyplývá, že programově, technicky a obsahově se snažíte přiblížit služby tak, aby se staly de facto totožnými.

Úplně to není možné, protože nám přetrvávají staré smlouvy s dodavateli programů, které ještě nějakou dobu budou dobíhat. Kdybychom měli čekat, až všechny doběhnou, tak to je spíše na roky. Myslím si, že ještě delší dobu budou koexistovat vedle sebe balíčky freeSATu a Skylinku. Samozřejmě je otázkou, jak se budou jmenovat, to už je jiná věc, ale pro naše zákazníky nepřipravujeme na freeSATu žádnou velkou revoluci.

Jaromír Glisník, šéf Skylinku a člen představenstva M7 Group

Co tedy pro nejbližší dobu mohou klienti jednotlivých služeb očekávat? Několik let se již hovoří o příchodu vysílání ve 4K rozlišení, pokud se podíváme ale do nabídek operátorů, tak buďto jsou v nabídce nějaké zahraniční stanice, jimž chybí lokalizace, nebo dá se říci nějaké promo kanály. Kde je podle vašeho názoru problém? Proč na českém trhu příchod Ultra HD rozlišení tak trvá?

Možná to byl rok 2008, kdy jsme spustili první HD balíček. Byla tam Brava, Eurosport a History – tři kanály. Tehdy se to zdálo někomu málo, ale nějak jsme začít museli. S výjimkou Eurosportu to byly dva kanály z cizojazyčné provenience. Eurosport měl český komentář. Postupně se portfolio HD rozšiřovalo. Řekl bych, že věc podstatně urychlila skutečnost, že televize Nova začala vysílat v HD jako první na Skylinku, a že se potom přidaly další vysílatelé – Česká televize a Prima. Bez základních vysílatelů by byl nástup HD podstatně pomalejší a složitější. V případě UHD vidím zrovna tady v současné době určitý blokující faktor, který bude věci asi brzdit, protože slyšel jsem už z mnoha stran od technických pracovníků vysílatelů, že přechod na UHD z HD je technicky podstatně složitější a investičně podstatně náročnější než přechod z SD na HD.

Určitě u plnoformátových programů, tam se asi o tom těžko budeme bavit, sama Česká televize říká, že v nejbližších letech to nebude, nicméně právě v oblasti placené televize asi cesta bude, ne?

U placené televize, například u sportu, samozřejmě Ultra HD hraje roli. Čas od času se objeví nějaká sportovní událost, která je poskytovaná vysílatelům v UHD, typu olympiády, nějakých velkých mistrovství světa atd. Je to pár desítek nebo stovek hodin ročně, což ovšem těžko uživí Ultra HD distribuci kanálu. Samotný sport, ať už je superatraktivní, tak není schopen Ultra HD stanici utáhnout dlouhodobě.  Chtělo by to obsah trošku rozšířit směrem ať už k filmům, seriálům, k dokumentům, aby se dostalo na obrazovky trošku více obsahu v UHD, třeba jeden, dva kanály, které by mohly mít nějakou smíšenou programovou skladbu. Je to ale velmi těžké a i vysílatel poměrně obtížně hledá motivaci, proč do Ultra HD investovat. Když si vezmete komerční stanice, tak ony dobře vědí, že prodají úplně stejně reklamy, pokud to bude v HD nebo Full HD. Je jim to úplně jedno.

Jaromír Glisník, šéf Skylinku a člen představenstva M7 Group

Vidíte v tomto směru v blízké době nějaké zlepšení? Mohla by rozšíření UHD napomoci právě skupina Canal+, která třeba v sousedním Polsku 4K vysílání má?

Poláci mají 4K. Seriály natáčejí už ve 4K, takže v tomto rozlišení postupně vzniká a přibývá víc a víc. Myslím si, že by větší produkce samozřejmě mohla pomoci, jen se obávám, že sám Canal+ provoz Ultra HD neutáhne. Tam je ještě další moment, který já osobně vidím jako určitý blok a to je ten zážitek z Ultra HD. Ten vynikne nejvíce, když máte opravdu velkou televizní obrazovku.

Samozřejmě určitě to nebude záležitost masová, ale spíše nějaké úzké skupiny lidí.

I když si aktuálně hodně diváků pořizuje nové televizory kvůli přechodu na DVB-T2, jedná se vesměs o úhlopříčky něco málo přes metr.

Ale diváci DVB-T2 nebudou asi většinou zákazníky Skylinku…

Tam je samozřejmě velký průnik. Myslím si, že skoro všichni zákazníci Skylinku mají možnost přijímat DVB-T2.

Určitě, spíš mně šlo o to, že divák, který primárně přechází na DVB-T2, tak o placenou televizi nemá zájem, protože pořád je to nějakých více než 50 % populace.

To je pravda, ale pro jakéhokoli vysílatele, který by měl nějakou motivaci produkovat HD obsah, jsou i diváci na terestrice jsou zajímaví, atraktivní. Vysílatel si velmi dobře uvědomuje limit v tom, že terestrika existuje, ale je nezakódovaná. Je tu ovšem i druhý limit – pokud přinese na trh kvalitní Ultra HD program pro satelit, kabel atd., tak u diváků s terestrikou narazí na velikost úhlopříček. Samozřejmě někdo může argumentovat faktem, že Ultra HD s sebou přináší i HDR (vysoký dynamický rozsah, pozn. red.), což je věc, která je viditelná i na menší obrazovce, ale přece jen kvalitativní rozdíl HD versus Ultra HD je u menší obrazovky mnohem menší než mezi SD a HD. HD, řekl bych, mělo mnohem jednodušší cestu k úspěchu než Ultra HD.

Jaromír Glisník, šéf Skylinku a člen představenstva M7 Group

V kuloárech se dlouhodobě hovoří o tom, že by se do budoucna mohla v terestrickém vysílání objevit placená televize. Technický prostor tam bude a kanály pravděpodobně budou zkoordinované. Měl by Skylink pod novým majitelem o provoz podobného druhu služby zájem?

My máme dlouhodobě zájem o pozemní vysílání. Máme už delší dobu podanou žádost o multiplex, zatím není zřejmé, jak se k multiplexu dostat, protože jsme získali odpověď, že dalšími příděly se bude stát zabývat až v okamžiku, kdy dořeší fázi migrace z DVB-T na DVB-T2.

Nicméně váš zájem trvá.

Náš zájem trvá. My jsme samozřejmě měli zájem o multiplexy, jimž příděly končily už ve velmi blízké době, ovšem tyto licence byly bezplatně prodlouženy stávajícím držitelům, takže pro konkurenci nebyl vytvořen žádný prostor.

A pokud se vrátíme tedy k vysílání v Ultra HD rozlišení, tak můžete prozradit, jestli máte nějaký konkrétní plán třeba pro letošní rok nebo zatím ne?

Nemáme, pro letošek určitě ne.

Vy už nějaké programy v nabídce máte, tak jestli se třeba něco rýsuje dalšího?

Na obzoru nic většího nevidím.

To znamená menšího?

U menších věcí se může objevit něco, o čem třeba dnes nevíme a za týden to bude, proto říkám nic většího. Kdyby to bylo něco většího, tak bychom asi o tom už věděli, protože větší věci se plánují delší dobu. Samozřejmě o Ultra HD se mluví všude kolem, ale nic konkrétního v plánu není.

Jaromír Glisník, šéf Skylinku a člen představenstva M7 Group

4K programy, které v nabídce máte, jsou asi zařazeny do nějakých balíčků, aby nemusely být placené extra, je to tak?

Jsou, extra peníze nevybíráme, takže kdo z našich zákazníků má možnost přijímat Ultra HD, může je přijímat v rámci stávajících balíčků.

Zajímavou kapitolou ve vaši nabídce je stanice Love Nature 4K, kterou jste zařadili relativně nedávno, nicméně je tam takový háček, že program je šířen pro většinu diváků na neatraktivní pozici a tím pádem ho nemohou sledovat. Jak se vám povedlo dohodnout se s provozovatelem programu?

Vysílatel programu hledal partnera, který mu zajistí satelitní distribuci a nakonec padlo rozhodnutí pro pozici, na které je a my mu poskytujeme satelitní distribuci. Měli jsme možnost připojit podmíněný přístup pro naše zákazníky, tak jsme to udělali. Nenazval bych to nějakým zařazením do nabídky. Fajnšmekrům, kteří mají přístup k pozici 13 stupňů východně, jsme prostě sledování umožnili.

Dobře, ale ten program je v češtině. Provozovatel musel vyvinout určité náklady, aby se tady na trhu etabloval.

Ano, to je pravda.

To znamená, že si provozovatel řekl, že vaše služba je pro něho natolik atraktivní, nebo to proběhlo jinak?

Ne, provozovatel potřeboval satelitní distribuci svého kanálu a nakonec se rozhodl pro takovou orbitální pozici, kde byla pro něj optimální cena.

Ale jde o českou lokalizaci, jak k ní došlo?

Lokalizace stojí úplně stejně, jestli se jedná o SD nebo Ultra HD program. Spíš je důležité, jestli má video natočené v Ultra HD. Lokalizace nestojí zas tak moc.

Obsah v HD a 4K je tedy totožný?

Ty pořady jsou totožné. Myslím si, že v rámci vysílání stanice tam budou malé odlišnosti, ale je tam velký překryv, takže jsou oba programy téměř totožné.

Druhou ze tří částí rozhovoru s Jaromírem Glisníkem budeme publikovat na webu Digitální rádio v úterý 11. února. Naše redakce s ním hovoří o internetové televizi Skylink Live TV, situaci na trhu placené televize a obavách ze spojení telekomunikační firmy O2 a TV Nova pod skupinu PPF miliardáře Petra Kellnera.

Spustit audio

Související