Automobilky budou muset umísťovat do nových vozů povinně digitální tunery

Směrnice, kterou schválil Evropský parlament, začne platit na začátku roku 2019, na její implementaci do stávající legislativy mají jednotlivé členské země dva roky.

Evropský parlament (EP) na svém středečním zasedání učinil zlomové rozhodnutí, které do budoucna významně napomůže zavádění pozemního digitálního rozhlasu DAB+ v automobilovém průmyslu. V roce 2019 vejde v platnost nařízení, podle kterého budou muset automobilky implementovat do svých vozů tunery schopné přijímat pozemní digitální rádio. Nejprve dojde k formálnímu posvěcení Radou EU a následně zveřejnění směrnice v Úředním věstníku. Jednotlivé členské státy budou muset toto rozhodnutí implementovat do legislativy do dvou let.

Cílem je umožnit řidičům poslech digitálního rozhlasu v nových vozidlech, a to ať už byly pořízeny v kterékoliv ze zemí Evropské unie a získání doplňkových služeb, bohatší programové nabídky a mimo jiné i kvalitnějšího zvuku. Směrnice je důležitá i v dalším bodě – formalizuje souhlas EU s úpravou legislativ členských zemí v oblasti povinnosti zavedení prodej přijímačů s digitálním tunerem. V Itálii tato povinnost začne platit v roce 2020, Francie se k podobnému nařízení chystá poté, co pokrytí populace signálem DAB+ dosáhne dvaceti procent.

„Zahrnutí digitálního pozemního rádia do Evropského kodexu elektronických komunikací je absolutně zásadním milníkem DAB+ rozhlasu v Evropě. Je jasným důkazem toho, že DAB+ je na celoevropské úrovni považován za základní platformu pro rozhlas. Kodex bude silným impulsem k přijetí DAB+ u automobilů v celé EU a bude se vztahovat stejně na členské státy se zavedenými trhy DAB i na trhy v rozběhových fázích rozvoje. U spotřebních zařízení tato směrnice poskytuje každému členskému státu zelenou, když obsahuje možnost požadavku, aby přijímače obsahovaly digitální příjem,“ konstatoval Patrick Hannon, prezident WorldDAB.

Spustit audio
autor: lukpo

Související