Český rozhlas v roce 2021 výrazně navýší náklady na digitální vysílání DAB+, spustí Radiožurnál Sport

16. prosinec 2020

Rada Českého rozhlasu ve středu schválila rozpočet ČRo na rok 2021. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem nákladů a výnosů ve výši 2 313 milionů korun. Proti původnímu rozpočtu na rok 2020 se tak rozpočtová suma navyšuje o jeden milion korun.

„Český rozhlas hospodaří efektivně a transparentně. Schválený rozpočet plně zabezpečuje vysílání našich 23 stanic - celoplošných, speciálních, regionálních i vysílání do zahraničí. Počítá rovněž se spuštěním nové digitální stanice Radiožurnál Sport. Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2021 bude k dispozici v interaktivní podobě na webových stránkách, kde je možné sledovat detailní informace o struktuře nákladů i výnosů ČRo již od roku 2017,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Ve výnosech z rozhlasových poplatků jako hlavním zdroji financování ČRo je plánováno meziroční snížení o 9,2 mil. Kč, které vychází především z dlouhotrvajícího poklesu poplatníků v oblasti fyzických osob – domácností. Ten je zapříčiněn demografickým vývojem a současně kontinuálním procesem čištění databáze poplatníků, které má však současně pozitivní vliv na objem plánovaných opravných položek a následných odpisů pohledávek na straně nákladů.

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2021

Dalším velmi podstatným faktorem ovlivňujícím snížení plánu výnosů pro rok 2021 je hospodářská situace v ČR a plánovaný vývoj hospodářského růstu. Ten se negativně odráží především do vývoje počtu rozhlasových přijímačů u podnikatelských subjektů. Pozitivní vývoj v této kategorii v předchozích obdobích kompenzoval úbytky poplatníků v oblasti fyzických osob, což již nelze v následujících obdobích očekávat. I s ohledem na množství plánovaných akvizičních akcí a jejich předpokládanou úspěšnost je v meziročním porovnání z výše uvedených důvodů plánován pokles objemu výnosů pouze o 0,4 %.

Čtěte také

Do plánovaných nákladů byly zakalkulovány výsledky kolektivního vyjednávání s odborovou organizací jak ve mzdové (především valorizace mezd pracovníků Českého rozhlasu od 1. 1. 2021), tak i v sociální oblasti. Do nákladů se rovněž promítá celoroční provoz projektu mujRozhlas.cz, posílení nákladů na výrobu nových rozhlasových pořadů i výrazný nárůst nákladů na digitální vysílání DAB+, který je plně hrazen z prostředků účelového fondu. Rovněž v nákladech byly vyčleněny prostředky na sportovní akce mimořádného rozsahu, které byly přesunuty na rok 2021 z roku letošního, a s tím související provozní náklady na spuštění nové stanice ČRo Radiožurnál Sport. 

Investiční plán Českého rozhlasu počítá s 210 mil. Kč 

Jde-li o investice ČRo, pak v oblasti rozhlasové a výpočetní techniky jde zejména o rekonstrukci publicistických technologií DHD, posílení bezpečnosti systémů zajišťujících kybernetickou ochranu, dále dokončení upgrade produkčního a vysílacího systému Dalet na novější verzi Dalet Galaxy a současně pořízení nového zálohovacího serveru pro tento systém. 

Čtěte také

Další významnou oblast investičních akcí představují stavební investice, kterými jsou v roce 2021 zejména dokončení II. a III. etapy rekonstrukce budovy ČRo v Brně, rekonstrukce nově zakoupené budovy ČRo v Olomouci. Dále pak rekonstrukce střech na pražských budovách v ulici Římská, střechy nad garážemi v ulici Vinohradská, také modernizace řídících ústředen a části kamerového systému v budovách Českého rozhlasu i každoroční částečná obnova vozového parku. 

V oblasti nových médií patří mezi nejvýznamnější investiční akce projekt mujRozhlas společně s mobilní aplikací iROZHLAS, ale i multimediální studio pro obrazové přenosy ze studií Českého rozhlasu. 

Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2021 bude k dispozici v interaktivní podobě na webových stránkách.

autor: bbu
Spustit audio

Související