ČTÚ v budoucnu neumožní vznik dalších DAB+ sítí, vyplývá to z návrhu plánu využití radiového spektra

21. březen 2024

V úterý 19. března zveřejnil Český telekomunikační úřad na svém webu aktualizovanou podobu plánu využití radiového spektra v kmitočtovém pásmu 174 až 380 MHz. Operátoři a další subjekty ji mohou připomínkovat do 18. dubna. Dokument ve stávající podobě nepřipouští možnost vzniku jakýchkoliv jiných digitálně rozhlasových sítí než těch vzešlých z nedávno ukončené aukce. Umožněn by tak potenciálně nebyl ani vznik lokálních sítí pro komunitní a nekomerční rádia.

Čtěte také

„Úřad nebude provádět žádné koordinace bloků T-DAB nad rámec bloků uvedených v příloze č. 2 této části plánu,“ informuje Český telekomunikační úřad na straně 5 v odstavci 10. Právě tohle je pravděpodobně nejzásadnější sdělení téměř třicetistránkového dokumentu. Proč? V příloze 2 jsou totiž uvedeny právě kmitočtové bloky, které získalo osm firem v nedávno ukončené aukci. V praxi tak může být znemožněn vznik jakéhokoliv dalšího multiplexu až do konce roku 2040.

Právě do tohoto data je vydána platnost všech nově vydaných přídělů vzešlých z výběrové řízení. Rozhlasový éter by tak nemohly obohatit například ani menší rozhlasové sítě jako například ve Velké Británii (small scale DAB), které by si samy provozovaly například nekomerční nebo komunitní rádia. Pro ně je tak de facto celý proces zapovězen, protože Ministerstvo kultury nedávno portálu Digitální rádio potvrdilo, že v blízké době neplánuje vznik žádného fondu, které by finančně takové subjekty podporoval.

Čtěte také

ČTÚ už dříve v oficiálním vyjádření pro náš portál deklaroval, že aktuálně provozované vysílače privátních sítí, které fungují na bázi tzv. individuálních oprávnění, nemají šanci na jejich prodloužení. Výjimkou tak nejspíš zůstane pouze vysílač Praha – Strahov na kanálu 10D provozovaný Českými Radiokomunikacemi, kterému bylo individuálního oprávnění prodlouženo na podzim 2023, tedy jednoznačně před začátkem platnosti připomínkovaného dokumentu.

Návrh dokumentu se také staví rezolutně k možnosti využít vysoutěžené kmitočty v sousedních regionech. I v případech, kdy se dá očekávat bezproblémová mezinárodní koordinace, tuto možnost zapovídá. Bezprostředním důsledkem tohoto přístupu tak může být například namísto výměny kanálů 6A a 7C a rychlého spuštění řádného vysílání operátorů COLOR a Teleko v Praze a ve středních/východních Čechách jejich bolestivé odumírání směřované ke konci roku 2024. Oba zmínění letití nositelé propagace DAB+ vysílání totiž přišli o možnost vysílat v regionu Střední Čechy. Není bez zajímavosti, že právě v tomto regionu se "zahazují" dva frekvenční bloky na vrub celoplošné sítě C.

Využití mezinárodně koordinovaných kmitočtů (na věže často pokrývajících několik regionů zároveň) za hranicemi regionů přídělů má z technického pohledu potenciál učinit často značně ohlodané sítě regionálních vydražitelů atraktivnější. Lepší využití radiového spektra a atraktivita regionálních přídělů ale pochopitelně nebude po chuti vydražitelům celoplošných sítí.

autor: lukpo
Spustit audio

Související