Organizace Digitalradio Deutschland zmonitorovala situaci na poli DAB+ v celém Německu

V sousedním Sasku se připravuje na start třetí místní multiplex. Tamní regulátor nevylučuje ani start větších regionálních sítí. Technologie se pomalu rozvijí i v dalších spolkových zemích.

Digitální rozhlasové vysílání DAB+ se v souvislosti s německým trhem nejčastěji skloňuje se spolkovými zemi, jako je Bavorsko, Berlín a Braniborsko nebo Bádensko-Württembersko či Hesensko. Jaká je ale situace v jiných regionech? Na to odpověděl report organizace Digitalradio Deutschland. Šlesvicko-Holštýnsko se v posledních měsících skloňuje zejména s přípravou nového zemského multiplexu pro privátní vysílatele, který by mohl odstartovat v příštím roce. Podobná situace by mohla nastat také v Meklenbursku-Předním Pomořansku.

Dolní Sasko bylo v posledních dnech skloňováno zejména kvůli negativnímu postoji politiku k této technologie. Nicméně i zde se s rozvojem DAB+ počítá. Tahounem je zde zejména veřejnoprávní rozhlas NDR. Regulátor NRW pro spolkovou zemi Severní Porýní-Vestfálsku chce podmínky pro národní a případně až šest regionálních sítí připravit tak, aby mohly odstartovat v průběhu příštího roku. V Porýní-Falci je plánována expanze digitálního rádia na nové vysílače Nahe, Ahr, Lahn, Hunsrück, Westeifel a oblasti Zweibrücken.

Situace se ubírá dobrým směrem také v dalších čtyřech spolkových zemích – Sársku, Sasku, Sasku-Anhaltsku a Durynsku. V první z nich je zatím jediným soukromým vysílatelem na platformě DAB+ Radio Salu. Sárský regulátor již vyhlásil výběrové řízení na privátní rozhlasovou síť. Jasno by mělo být do konce roku. Po Lipsku a Freibergu se očekává spuštění místního DAB+ multiplexu v Chemnitzu. Vyloučen není ani start regionálních sítí, které by umožnily do digitálního prostoru vstup takovým hráčům, jako je například stanice R.SA, která je již k dispozici v síti MDR Sachsen. Sasko-Anhaltsko a Durynsko nabízejí na platformě DAB+ prozatím digitální okruhy rozhlasu MDR.

Spustit audio
autor: lukpo

Související