Přechod na DVB-T2 pohledem na jednotlivé vysílací lokality, rádce pro ladění přijímačů

7. leden 2020

Proces přechodu na DVB-T2 bude v některých regionech probíhat až ve čtyřech krocích. Článek přináší tabulky a mapky usnadňující orientaci a ladění přijímačů v čase přechodu

Reálie přechodu na DVB-T2 a aktuální stav přechodu popisujeme v článku Vše, co potřebujete vědět o přechodu na DVB-T2

Využití manuálního ladění přijímačů DVB-T2

Možnost ručního ladění poskytuje většina DVB-T2 přijímačů a set-top boxů. Díky této volbě lze snáze zkrotit obsah předvoleb a zjednodušit jejich finální řazení. V době přechodu pak manuální ladění dovoluje eliminovat příjem televizních programů z původních DVB-T sítí určených k vypnutí. Zároveň je také možné zjistit stav signálu na jednotlivých frekvenčních kanálech a do určité míry odhadnout, který vysílač, případně alespoň jakou DVB-T(2) síť příjímač využívá.

DVB-T2 set-top box: Nabídka manuálního vyhledávání radiových kanálů

Zobrazené informace o úrovni signálu a jeho kvalitě je potřeba brát s rezervou, zvláště pokud jsou uvedeny v procentech. Reálný vztah zobrazených procent úrovně signálu a měřené úrovně v dBuV na měřicím přístroji podobně jako kvalita v % odvozená od bitové chybovosti v různých fázích zpracováních signálu je pro různé typy přijímačů ve hvězdách. Přesto může být obsah této obrazovky cenný pro základní diagnostiku příjmových podmínek například v STA.

V první řadě se jedná o ověření, jsou-li v STA obsaženy signály finálních sítí na radiových kanálech určených pro daný region. V individuálních instalacích bude občas potřeba rozhodnout, který radiový kanál naladit pro příjem finální sítě, pokud je v místě příjmu více možností. Zatímco "kvalita" by se měla pro korektní příjem pohybovat u hodnoty 100%, úroveň nebo "síla" signálu může nabývat hodnot nižších umožňujících srovnání.

V seznamech televizních programů lze vyjma možnosti řazení většinou také programy jednotlivě smazat. Pokud žije ladící divák v lokalitě, kde už vysílají všechny finální sítě, může směle smazat televizní programy s přídomkem "|P". Jedná se o programy z přechodové sítě 12 alias finální sítě 22, které se již nacházejí ve finální síti 23 se stejnými nebo lepšími parametry.

Přerod vypínaných sítí DVB-T v sítě DVB-T2

Veřejnoprávní multiplex se z DVB-T sítí VS1 transformoval do přechodové sítě PS11 a následně do finální sítě FS21. U přechodu z PS11 na FS21 si většina vysílačů ponechává stejný frekvenční kanál a změna na finální sít je spíše formálního rázu. Podobně síť společnosti Digital Broadcasting označovaná též jako "Multiplex 4" prochází přerodem z VS4 na PS13 a končí ve stavu FS24. Na řadě míst využívá FS24 stejný kanál jako měla VS4. U sítí VS2 a VS3 Českých radiokomunikací se tyto transformují do jedné přechodové sítě PS12 aby se následně opět rozdělily do finálních sítí FS22 a FS23. V některých případech se kanál PS12 využije pro jednu z finálních sítí, podobně je někdy vyžit některý kanál z původních vysílacích sítí.

Rozmístění televizních a rozhlasových stanic do jednotlilvých finálních DVB-T2 multiplexů naleznete v článku: Jaké programy obsahují české dvb-t2 multiplexy

Tabulky kmitočtových kanálů pro přechod z DVB-T na  DVB-T2

Úkolem následujících tabulek je přinést informaci, jaké kmitočty (kanály) a kdy končí s vysíláním v systému DVB-T, jaké kanály přechodových DVB-T2 sítí bylo možné již využívat a na jaké kanály s finálními sítěmi DVB-T2 máme přeladit televize a set-top boxy v dnech "D". Původní DVB-T sítě (vysílací sítě) jsou označeny zkratkou "VSx", přechodové sítě DVB-T2 pak "PS1x" a finální DVB-T2 sítě "FS2x". Data vypnutí DVB-T vysílacích sítí přináší sloupce "Vypx" ve tvaru den/měsíc roku 2020. Tabulky odkazují na přesné lokace vysílačů, fotografie vysílačů a v záhlaví též na mapky časového plánu vypínání DVB-T a přidělených frekvencí pro přechodové a finální DVB-T2 sítě.

Vysílače a dokrývače celostátních DVB-T a DVB-T2 sítí

Mapa v plném rozlišení je k dispozici zde.

Sloupec "STA" přináší identifikaci případů, kdy jsou finální kanály shodné s těmi, použitými u VSx a PSx sítí. Tyto případy označuje hodnotou "OK". Pokud byly společné televizní antény (STA) připraveny pro příjem přechodových sítí, je zde šance, že budou po přechodu na sítě finální nadále fungovat bez nutnosti zásahu. V opačném případě je indikován kanál, který bude v STA chybět.

Tabulky je možné poklikem do záhlaví vybraného sloupce řadit, v pravém horním rohu tabulky se dá vyvolat ikona obrazovky umožňující maximalizovat tabulku přes celou obrazovku.

U vysílačů jednotlivých multiplexů, u kterých už došlo k přechodu na DVB-T2, již nejsou uvedeny původní kanály DVB-T a data ukončení vysílání ani kanály přechodových sítí. 

Postup přechodu na hlavních vysílačích Českých radiokomunikací:

Hlavní vysílače Digital Broadcasting (přechod na DVB-T2 byl již dokončen):

Dokrývací vysílače sítí České televize a Českých radiokomunikací (přechod na DVB-T2 byl již dokončen):

Dokrývací vysílače Digital Broadcasting (přechod na DVB-T2 byl již dokončen):

Zdroje: ČTÚ, webové stránky státní informační kampaněGSMWeb, vlastní pozorování

Aktualizace 30.10.2020

Spustit audio