Vysílače DVB-T2, rádce pro ladění přijímačů

7. leden 2020

 Článek přináší tabulky a mapky usnadňující orientaci při ladění televizních přijímačů a set-top boxů.

Reálie proběhlého přechodu na DVB-T2 popisujeme v článku Vše, co potřebujete vědět o přechodu na DVB-T2

Využití manuálního ladění přijímačů DVB-T2

Možnost ručního ladění poskytuje většina DVB-T2 přijímačů a set-top boxů. Díky této volbě lze snáze zkrotit obsah předvoleb a zjednodušit jejich finální řazení. V době přechodu pak manuální ladění dovoluje eliminovat příjem televizních programů z původních DVB-T sítí určených k vypnutí. Zároveň je také možné zjistit stav signálu na jednotlivých frekvenčních kanálech a do určité míry odhadnout, který vysílač, případně alespoň jakou DVB-T(2) síť příjímač využívá.

DVB-T2 set-top box: Nabídka manuálního vyhledávání radiových kanálů

Zobrazené informace o úrovni signálu a jeho kvalitě je potřeba brát s rezervou, zvláště pokud jsou uvedeny v procentech. Reálný vztah zobrazených procent úrovně signálu a měřené úrovně v dBuV na měřicím přístroji podobně jako kvalita v % odvozená od bitové chybovosti v různých fázích zpracováních signálu je pro různé typy přijímačů ve hvězdách. Přesto může být obsah této obrazovky cenný pro základní diagnostiku příjmových podmínek například v STA.

V první řadě se jedná o ověření, jsou-li v STA obsaženy signály finálních sítí na radiových kanálech určených pro daný region. V individuálních instalacích je občas potřeba rozhodnout, který radiový kanál naladit pro příjem finální sítě, pokud je v místě příjmu více možností. Zatímco "kvalita" by se měla pro korektní příjem pohybovat u hodnoty 100%, úroveň nebo "síla" signálu může nabývat hodnot nižších umožňujících srovnání.

V seznamech televizních programů lze vyjma možnosti řazení většinou také programy jednotlivě smazat.

Rozmístění televizních a rozhlasových stanic do jednotlilvých finálních DVB-T2 multiplexů naleznete v článku: Jaké programy obsahují české dvb-t2 multiplexy

Tabulky kmitočtových kanálů DVB-T2

Tabulky je možné poklikem do záhlaví vybraného sloupce řadit, v pravém horním rohu tabulky se dá vyvolat ikona obrazovky umožňující maximalizovat tabulku přes celou obrazovku.

Hlavních vysílače Českých radiokomunikací (včetně sítě České televize):

DVB-T2, multiplex 21 (ČT), dominantní vysílače

Mapa v plném rozlišení je k dispozici zde.

Hlavní vysílače Digital Broadcasting:

DVB-T2, multiplex 24 (Digital Broadcasting), dominantní vysílače

Mapa v plném rozlišení je k dispozici zde.

Dokrývací vysílače sítí České televize a Českých radiokomunikací:

Dokrývací vysílače Digital Broadcasting:

Regionální DVB-T/2 sítě

Zdroje: ČTÚ, GSMWeb, vlastní pozorování

Aktualizace 13.3.2021

Spustit audio