Broadcast Services: Operátoři nemají být v budování DAB+ multiplexů diskriminování oproti ČRA

23. duben 2024

Jako diskriminační vůči ostatním operátorům chápe stávající podobu Plánu využití kmitočtového spektra v v rozsahu 174 až 380 MHz také společnost Broadcast Services. Operátor stejně jako další firmy kritizuje nevýhodnou pozici vůči Českým Radiokomunikacím, respektive dceřinné firmě Czech Digital Group, která bude provozovatelem celoplošné a dvou regionálních sítí.

Aukce DAB+ kmitočtů: vydražené regionální bloky - Broadcast Services s.r.o.

„Podle našeho názoru bylo vysoutěženo nejenom pokrytí v rámci jednotlivých skupinových přidělení, ale rovněž pokrytí, které odpovídá technickým parametrům příslušných vysoutěžených vysílačů dle přílohy č. 1 výběrového řízení. A proto jakékoliv omezování v umístění vysílací technologie ostatních operátorů mimo ČRa, držitelů kmitočtových přídělů DAB, která bude splňovat tuto podmínku, by bylo možné chápat jako diskriminační,“ uvádí za operátora ředitel pro vnější vztahy Martin Roztočil.

Společnost Broadcast Services také v jedné ze svých připomínek zpochybnila stanovisko ČTÚ, kterým je držitel přídělu oprávněn uvnitř skupinového přidělení, pro které obdržel příděl, využívat příslušný rádiový kmitočet jedním nebo více vysílacími rádiovými zařízeními (tzn. vysílači, pozn. red.) s tím, že intenzita elektromagnetického pole nesmí překročit maximální intenzitu pole na hranicích. Firma nicméně uvádí, že žádné takové omezení v platné legislativě, resp. ve schválených dokumentech na hranici pokryté oblasti neexistuje.

Kompletní znění připomínek společnosti Broadcast Services naleznete zde

autor: lukpo
Spustit audio

Související