DAB+ multiplex DR Deutschland se letos rozšíří o dalších dvanáct vysílačů, dojde i na Sasko a Bavorsko

18. březen 2022

Německá rozhlasová rodina Deutschlandradio, která financuje rozvoj prvního celoplošného DAB+ multiplexu v sousedním Německu, potvrdila, že tuto síť rozšíří v průběhu následujících měsíců do dvanácti nových lokalit. Mezi spolkovými zeměmi, kde bude programová nabídka expandovat, jsou také Sasko a Bavorsko.

Deutschlandradio na svém webu potvrdilo, že multiplexu DR Deutschland bude realizovat expanzi díky spolupráci s telekomunikační firmou Media Broadcast. První vysílače z plánovaných dvanácti budou uvedeny do provozu na jaře, další pak nejpozději na podzim. Expanze technologie DAB+ se dočká Bavorsko, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Bádensko-Württembersko i Sasko.

„Jsme přesvědčeni o digitalizaci rádia. Kvůli omezení frekvenčního spektra dosahujeme u stanice Deutschlandfunk pokrytí přes VKV jen okolo 70 procent, u Deutschlandfunk Kultur je to jen 52 procent. Rozšíření DAB+ znamená, že naše informační a kulturní nabídka bude volně přístupná mnoha lidem i ve venkovských oblastech. Na rozdíl od stále nedostatečné mobilní sítě a přístupu k internetu doma, DAB+ nepřináší žádné další náklady na příjem,“ konstatoval ředitel Deutschlandradia Stefan Raue. 

Plánované vysílače blízko českých hranic

  • Sasko – Zwickau
  • Bavorsko - Pfaffenhofen an der Ilm
autor: lukpo
Spustit audio

Související