Majitelé DAB+ přijímačů přijdou po startu českých komerčních sítí o některé zahraniční multiplexy

4. říjen 2022

Český telekomunikační úřad na svém webu zveřejnil ve 39. týdnu důležitý dokument týkající se rozložení komerčních DAB+ sítí poté, co jejich plánované kmitočty dá k dispozici operátorům. Portál Digitální rádio se připravované operaci věnuje dlouhodobě, slovo regulátora nicméně nyní dává jasné světlo do toho, se kterými již obsazenými kanály zahraničních sítí je třeba se rozloučit.

Čtěte také

Vysílací síť B, která bude prvním celoplošným komerčním DAB+ multiplexem, zaujme na první pohled kmitočtovým přídělem kanálu 11D pro Prahu, střední Čechy a Královéhradecký kraj. V tuto chvíli je tak jasné, že posluchači, kteří si v posledních letech zvykli poslouchat rozhlasový multiplex Bayern, o tuto programovou nabídku okamžitě přijdou. Nadále bude tato možnost zachována například v Plzeňském a Karlovarském nebo části Ústeckého kraje.

Optimistické je rozdělení kanálů pro druhý celoplošný komerční multiplex s označením „Vysílací síť C“. Kanály 8D v Praze a středních Čechách a 9B nebo 9D ve zbytku republiky nejsou nikterak kolizní. Český telekomunikační úřad dále informuje, že dává k dispozici po celém Česku 26 regionálních sítí. Cena přídělu pro Prahu má být necelých 2,5 milionu korun, v případě připojení středních Čech necelých 5 milionů. Pro zajímavost, kanál 5C obsazený již 11 let multiplexem DR Deutschland má v Praze hodnotu 2,4 milionu Kč.

Čtěte také

Regulátor chce, aby se do výběrového řízení o sítě přihlašovali pouze operátoři, kteří o jejich budování mají skutečně zájem. V dokumentu uvádí následující: „Úřad zamýšlí stanovit jako další podmínku účasti ve výběrovém řízení složení peněžní záruky 100 000 Kč, jejímž účelem je zabránit spekulativní účasti ve výběrovém řízení. Peněžní záruka složená žadatelem by propadla v případě, že bezdůvodně odmítne převzít příděl, který vysoutěžil na základě své podané nabídky.“

Komentář Karla Mikuláštíka z ČVÚT, který s redakcí dlouhodobě spolupracuje:

Navržené příděly z velké části opomíjejí požadavek privátních vysílatelů na regionální členění sítí. Snaha o provedení aukce kmitočtů podobné aukci kmitočtů pro mobilní služby nebere v úvahu skutečnost, že DAB+ operátoři nemají zaručeny zákazníky jako tomu bylo u televizních přechodů na DVB-T a později DVB-T2, jež nikdy žádná aukce neprovázela.

autor: lukpo
Spustit audio

Související