Důležitý krok k budoucím DAB+ sítím pro privátní rádia: ČTÚ zveřejnil upravený plán využití kmitočtů ve III. pásmu

21. červen 2022

Český telekomunikační úřad dnes na svých webových stránkách zveřejnil jeden z klíčových dokumentů pro rozvoj digitálního rozhlasového vysílání DAB+ u nás. Je jím konkrétně plán využití rádiového spektra, který zároveň potvrzuje, že Český rozhlas bude mít jako jediný možnost šířit svůj signál na pouhých dvou kanálech – pro Čechy a Moravu.

Čtěte také

Rozdělení kmitočtových oprávnění, která budou pro řadu našich čtenářů z celého dokumentu nejdůležitější, jsou k dispozici z pětadvacetistránkového dokumentu na straně 14. Českému rozhlasu jsou přiděleny dva kmitočtové bloky – Bohemia (Čechy, kanál 12C) a Moravia (Morava, kanál 12D). Pro Prahu (zkratka PHA) je zkoordinovaný mj. kanál 5C, který již 11 let používá také síť DR Deutschland. Zdali se tato frekvence skutečně využije, ukáže čas. 

Český telekomunikační úřad v dokumentu uvádí, že držitelé přídělů pro sítě s komerčními stanicemi budou stanoveni postupem podle zákona. Individuální oprávnění mimo skupinová přidělení budou možná za podmínky, že nenaruší současné využití přídělů. Prodloužení již platných individuálních oprávnění pak bude možné tehdy, pokud to mezinárodní koordinace dovolí a jen do doby, dokud operátor nezíská řádný příděl v dané oblasti.

„Důvodem nového vydání části plánu je zejména aktualizace podmínek pro zemské digitální rozhlasové vysílání. Úřad vyhradil rádiové kmitočty pro celoplošnou síť pro šíření rozhlasového multiplexu veřejné služby. Úřad v této části plánu také stanovuje podmínky pro využití rádiových kmitočtů včetně způsobu udělení práv k jejich využívání,“ dodává regulátor. Zainteresované strany mají možnost se k aktuálnímu znění dokumentu vyjádřit do 21. července.

autor: lukpo
Spustit audio

Související