Organizace WorldDAB by měla letos schválit technickou normu pro nouzový systém EWF

30. leden 2024

V letošním roce lze předpokládat standardizaci nouzového systému EWF, který umožňuje probudit DAB+ přijímače z režimu spánku a odvysílá jejich prostřednictvím varování obyvatelstvu, ať už se jedná o přírodní katastrofu nebo jinou mimořádnou událost. Velkou měrou se na nové technologii, která byla již v minulosti několikrát testována, podílí Německo.

Čtěte také

Digitální rádio DAB+ může zachraňovat životy. Členové organizace Digital Radio Deutschland, tedy ARD, Deutschlandradio, soukromí provozovatelé vysílání, výrobci, provozovatelé sítí a státní sdělovací prostředky, si dali za cíl definovat nový varovný systém označovaný zkratkou EWF. Ten je založen na datových službách vysílaných prostřednictvím digitálního rádia DAB+. Za tímto účelem sdružení zapojilo další tržní partnery včetně Spolkového úřadu pro civilní ochranu a pomoc při katastrofách.

Cílem je široké přijetí v Německu, a později i v dalších zemích. Technologie se již v uplynulých měsících a letech několikrát testovala a potvrdilo se, že je spolehlivým nástrojem pro použití záchranými složkami a jinými státními orgány. Oproti mobilní komunikaci je DAB+ distribuován prostřednictvím vysokohorských přenosových stožárů, které zůstávají dostupné i v případě krize, pokud dojde k přetížení mobilní sítě nebo výpadku v důsledku bouřky. Na vývoji se aktivně podílí i největší světový výrobce čipů FrontierSmart.

autor: lukpo
Spustit audio

Související