V Německu proběhla důležitá debata expertů k budoucnosti zemské televize po roce 2030

16. květen 2022

O roku 2030 se často hovoří jako o přelomovém v oblasti televizního vysílání a v sousedním Německu se dokonce zmiňuje možný úplný konec terestrické distribuce a posilování pokrytí 5G sítěmi apod. Před tímto postojem však minulý týden jasně varovala tamní Aliance pro rozhlasové a kulturní frekvence, která zastupuje řadu broadcastových hráčů na trhu. Nad vizemi a výzvami diskutovali telekomunikační experti.

Čtěte také

Budoucnost pozemního televizního vysílání může být zajištěna pouze v případě, že výhradní přidělování UHF televizních frekvencí bude pokračovat i po roce 2030. Federální vláda již v koaliční smlouvě formulovala jasný cíl zajistit pásmo UHF trvale pro kulturu a rozvoj vysílání.

Diskuse zasvěcených telekomunikačních hráčů v uplynulých dnech jasně ukázala, že údajné potřeby některých hráčů na trhu jednoznačně převyšují dostupné zdroje a vzniká kontroverzní rozhodovací proces, který lze vyřešit pouze politicky. 

Heike Raabová, tajemnice státního kancléřství pro spolkovou zemi Porýní-Falc a představitelka mediální problematicky ve spolkové vládě a pro Evropu, zdůraznila ústřední význam médií a kultury v demokracii. Do budoucna proto budou podle Raabové potřeba získat dostatečné frekvence pro pozemní vysílání. 

Helwin Lesch, vedoucí oddělení vysílání a kontrolingu Bayerischer Rundfunk, ve svém prohlášení zdůraznil, že je nutné, aby pozemní vysílání poskytovalo veřejnosti kvalitní obsah nákladově efektivním a spolehlivým způsobem, a to zejména v krizových situacích. Andreas Sennheiser, generální ředitel společnosti Sennheiser electronic, doplnil, že bez jasného a dlouhodobého příslibu využití značně utrpí produkce filmů a reportáží, živých koncertů apod. 

Na Světové rozhlasové konferenci 2023 (WRC-23) bude stanoven kurz, jak bude regulováno využívání frekvencí po roce 2030. Kmitočtový rozsah mezi 470 a 694 MHz je v současnosti využíván výhradně pro pozemní televizní vysílání a pro bezdrátovou produkci kulturních akcí a médií. Tato skutečnost platí i v České republice, a proto bude zajímavé sledovat, jak se k této problematice postaví i zástupci našeho telekomunikačního regulátora.

autor: lukpo
Spustit audio

Související