Český rozhlas změní financování digitalizace, DAB+ se stává plnohodnotnou distribuční platformou

15. prosinec 2021

Veřejnoprávní médium bude i v příštím roce financovat z vlastních prostředku rozvoj digitálního rádia DAB+, které se stává plnohodnotnou distribuční platformou. Doposud byly prostředky na tuto technologii čerpány z tzv. účelového fondu. Vyplývá to z rozpočtu Českého rozhlasu na příští rok ve výši 2,236 miliardy korun, který dnes schválila Rada ČRo.

Meziroční snížení celkových výnosů Českého rozhlasu souvisí především s nižším plánovaným objemem čerpání fondu digitalizace o 84 milionů korun a je způsobeno změnou způsobu financování digitálního vysílání DAB+. Do roku 2021 byl provoz i marketing digitálního vysílání plně hrazen z prostředků účelového fondu na krytí nákladů na digitalizaci rozhlasového vysílání, který byl tvořen z nakumulovaných zisků minulých let.

Čtěte také

Od roku 2022 se digitální pozemní vysílání DAB+ stává plnohodnotnou distribuční platformou Českého rozhlasu, a proto jeho provoz bude hrazen jako ostatní distribuční kanály z rozhlasových poplatků. Navíc k 31. prosinci ukončí Český rozhlas své vysílání na středních vlnách (AM), čímž od roku 2022 vygeneruje permanentní úsporu, která bude plně využita právě na krytí nákladů na digitální vysílání DAB+.

Ve výnosech z rozhlasových poplatků jako hlavním zdroji financování Českého rozhlasu je plánováno meziroční snížení o dva miliony korun, které vychází především z dlouhotrvajícího poklesu poplatníků v oblasti fyzických osob – domácností. Ten je zapříčiněn demografickým vývojem a současně kontinuálním procesem čištění databáze poplatníků, které má však současně pozitivní vliv na objem plánovaných opravných položek a následných odpisů pohledávek na straně nákladů.

Do plánovaných nákladů byly zakalkulovány celoroční provozy dvou nových stanic Českého rozhlasu spuštěných v průběhu roku 2021 – Český rozhlas Radiožurnál Sport a Český rozhlas Pohoda. Do nákladů se rovněž promítá posílení nákladů na výrobu nových staničních i mimo staničních podcastů. Rovněž v nákladech byly vyčleněny prostředky na sportovní akce mimořádného rozsahu, jako jsou Zimní olympijské hry v Číně, Mistrovství světa v kopané v Kataru nebo Mistrovství světa v hokeji ve Finsku.

autor: lukpo
Spustit audio

Související