ČTÚ: Bereme v úvahu všechny připomínky k využití III. pásma, DAB+ nikomu neuzavíráme

24. květen 2024

Český telekomunikační úřad se zabýval všemi připomínkami, názory a stanovisky, které obdržel v rámci proběhlé konzultace k využití III. pásma, tedy včetně těch dodaných fyzickými osobami. Portálu Digitální rádio to sdělila mluvčí Úřadu Tereza Meravá. Podle ní zároveň ČTÚ do budoucna neuzavírá technologii pro menší hráče na trhu, jako mohou být například komunitní rádia.

Čtěte také

„Není pravdou, že bychom se nezabývali připomínkami obdržené na e-mailovou adresu podatelna@ctu.cz z důvodu absence elektronického podpisu. ČTÚ postupuje podle pravidel pro vedení konzultací, pouhá absence elektronického podpisu by však zajisté nevedla k tomu, že bychom připomínku nevypořádali,“ konstatuje mluvčí telekomunikačního úřadu Tereza Meravá. Všechny připomínky, názory nebo stanoviska, obdržená v průběhu veřejné konzultace jsou, resp. byla zveřejněna obvyklým způsobem na internetové stránce.

Podle Meravé však nelze za připomínku, která má svůj pevně daný obsah a formu, považovat komentář zveřejněný na on-line diskusním místě. „Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro konzultace stanovují, že Úřad stanoviska a názory nevypořádává, ale přihlédne k nim, a tak se také stalo (byla s nimi mj. seznámena Rada ČTÚ),“ dodala mluvčí Úřadu, která zároveň odmítla, že by III. pásmo do budoucna ČTÚ uzavíral pro další zájemce, mezi kterými mohou být například regionální, ale například i nezisková nebo komunitní rádia.

Čtěte také

„Úřad je připraven v návaznosti na uplynutí lhůt pro výstavbu dle rozvojových kritérií v budoucnu posoudit otevření možnosti pro naplnění požadavků na další kmitočty pro případné zájemce, včetně např. od regionálních rádií či jiných obdobných subjektů. Zájemci o účast ve výběrovém řízení se účastnili diskuse k podmínkám výběrového řízení a tyto podmínky byly podle jejich připomínek před vyhlášením výběrového řízení upraveny, zejména v otázce regionalizace nebo vyvolávacích cen. Úřad se při stanovování podmínek využívání rádiového spektra řídí § 16 odst. 2 zákona a nemůže v plánu využití rádiového spektra řešit požadavky na kompenzaci či náhradní řešení za udělené příděly, podporu vysílatelů za přínos k rozvoji digitálního rozhlasu či upravovat poplatky za využívání rádiového spektra,“ uzavřela.

autor: lukpo
Spustit audio

Související