Aukce DAB+ kmitočtů pro komerční sítě proběhne ve čtyřech fázích

23. srpen 2023

Český telekomunikační úřad plánuje chystanou aukci kmitočtů pro privátní multiplexy rozdělit na čtyři fáze. Regulátor o tom informoval v srpnové Měsíční monitorovací zprávě, kterou publikoval v úterý. Spuštění komerčních multiplexů s finálními technickými parametry umožní vstoupit na trh nejen stávajícím, ale také novým hráčům. S vypínám FM vysílání se v následujících letech nepočítá.

Čtěte také

V rámci přípravy výběrového řízení Úřad zpracoval návrh principů a podmínek, uspořádal několik workshopů, na jejichž základě vypracoval podmínky výběrového řízení, provedl jejich veřejnou konzultaci a připomínky zapracoval do finální podoby podmínek výběrového řízení. Jediným kritériem hodnocení žádostí podaných do výběrového řízení jsou výsledky elektronické aukce. Aukce je organizována metodou kombinatorické tzv. clock aukce a ve čtyřech aukčních fázích.

V nich budou postupně rozděleny aukční bloky mezi účastníky aukce. Vítězná kombinace nabídek bude určena samostatně pro každou aukční fázi – bude se jednat o takovou kombinaci nabídek účastníků aukce, jejíž celková hodnota bude nejvyšší a současně se přidělí maximální množství aukčních bloků. Udělení oprávnění telekomunikačním operátorům umožní spustit dva celoplošné a řadu regionálních DAB+ multiplexů, které budou určeny pro privátní nebo nekomerční rádia.

Čtěte také

Předmětem první fáze budou aukční bloky vhodné pro ceoplošné sítě, předmětem druhé fáze aukční bloky pro sítě pokrývající několik regionů a předmětem třetí fáze aukční bloky umožňující pokrytí pouze jednotlivých regionů. Ve čtvrté fázi pak budou nabídnuty bez jakýchkoliv omezujících podmínek aukční bloky, které nezíská žádný z účastníků fází předcházejících. Účast v jednotlivých fázích je omezena na základě definovaného spektrálního limitu tak, aby bylo umožněno vstoupit na trh i menším hráčům a zároveň aby došlo k maximálnímu využití všech přídělů napříč Českou republikou.

autor: lukpo
Spustit audio

Související