Slovenská RTVS varuje, že kromě televizního okruhu Trojka mohou skončit i další stanice

4. listopad 2022

Na konci letošního roku plánuje Rozhlas a televize Slovenska vypnout svůj archivní okruh Trojka, stejně jako Kavčí hory vypnou kanál ČT3. RTVS však varuje, že by nemuselo jít o jediný program, který bude muset uzavřít. Důvodem jsou dlouhodobé problémy financování veřejnoprávního RTVS, na které nyní aktivně upozorňuje nový management média.

Čtěte také

Dlouhodobé problémy financování veřejnoprávního RTVS byly jedním z klíčových témat mimořádného jednání Rady Rozhlasu a televize Slovenska, které se konalo ve čtvrtek 3. listopadu. Na mimořádné jednání k tomuto bodu byli pozváni i zástupci Ministerstva kultury SR, kteří se však této akce nezúčastnili. RTVS dlouhodobě čelí velkým problémům v oblasti financování, které se prohloubily po osvobození vybraných skupin obyvatelstva od placení koncesionářských poplatků.

Přijetím nového mediálního zákona přibyly RTVS zároveň další zákonné povinnosti v oblasti vysílání pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva, které s sebou přinášejí výrazný nárůst finančních nákladů. Hlavní pilíře financování telerozhlasu v současné době tvoří koncesionářské poplatky, Smlouva se státem a příjmy z vysílání reklamy. V současnosti probíhají jednání managementu RTVS s klíčovými ministerstvy a je důležité, aby se co nejdříve uzavřely, jinak je ohroženo další fungování instituce.

Čtěte také

„Momentálně pracujeme na nové Smlouvě se státem, která by měla být schválena v nejbližších týdnech, a zároveň jednáme o výši kompenzací za výpadky z koncesí, které můžeme očekávat. Bez garance finančních zdrojů není možné nastavit rozpočet RTVS na rok 2023. Jedná se o problém, který vyžaduje systémové řešení, ale je dlouhodobě odsouván,“ sdělil při této příležitosti mimo jiné generální ředitel RTVS Ľuboš Machaj.

 „Ministerstvo kultury navrhuje jako řešení legislativní změnu Zákona o RTVS. V současné vládní situaci, je však taková změna během na dlouhou trať a pro nás je klíčové rychlé řešení. V opačném případě budeme moci plnit jen ty závazky, které nám ukládá zákon a budeme muset výrazně omezit programovou nabídku RTVS,“ dodal Machaj. Na zasedání Rady RTVS dostali pozvání i zástupci Ministerstva kultury, ti však nedorazili.

Čtěte také

Bez aktivního přístupu zainteresovaných institucí může mít management RTVS problém sestavit vyrovnaný rozpočet na rok 2023 bez restrikčních opatření a může také dojít k rušení dalších programových služeb RTVS, případně k možnému omezení plnění zákonných úkolů veřejnoprávního vysílatele. Rada RTVS dlouhodobě upozorňuje na nevyhovující model financování veřejnoprávní instituce a na absenci systémových legislativních změn.

autor: lukpo
Spustit audio

Související