Česká televize spolupracuje na analýze problémů s příjmem DVB-T2 signálu, řeší i budoucnost pozemního vysílání

14. září 2022

Technický ředitel České televize Michal Kratochvíl v úterý 13. září na výjezdním zasedání Rady ČT v Brně seznámil s kroky, které veřejnoprávní médium aktuálně realizuje v souvislosti se stížnostmi na příjem pozemního digitálního vysílání objevujícími se zejména při inverzním počasí. Na vyřešení situace spolupracuje Česká televize s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Čtěte také

„Je naprosto jednoznačné, že na základě jednofrekvenčí sítě problémy při zejména počasových vlivech vznikají. Na pracovní skupině zřízené při MPO jsem tento problém okomentoval způsobem, že bych očekával, že vznikne nějaká relevantní analýza, na základě které budeme moci jako uživatel kmitočtů vyhodnotit, jestli je to opravdu reálné a masivní zhoršení příjmových podmínek pro diváky nebo je to pouze malý problém,“ uvedl Kratochvíl.

Podle technického ředitele Česká televize vyzvaly Kavčí hory coby provozovatel DVB-T2 multiplexu 21 Ministerstvo průmyslu a obchodu k vypracování analýzy, o jak velký problém se ve skutečnosti jedná. „Nechci to teď posuzovat, každopádně analýza by měla vzniknout a my jsme jako provozovatel sítě vyzvali MPO k součinnosti a bylo to kvitováno s kladným stanoviskem, tzn., komise nad tímto problémem jedná,“ přiblížil Michal Kratochvíl.

Čtěte také

V minulosti se v souvislosti s řešením tohoto problémů hovořilo o uvolnění kmitočtů ze dvou dalších celoplošných DVB-T2 multiplexů, jejichž spuštění nakonec nebylo realizováno. Šlo o takzvané rozvojové sítě. Budoucnost kmitočtů pro pozemní digitální televizi považuje technický ředitel České televize za zásadní. Jde konkrétně o vypracování podkladů pro konferenci WRC23 v Ženevě, kde nás bude zastupovat Český telekomunikační úřad.

„Příští pondělí se setká jiná expertní skupina, abychom stihli vypracovat či případně vypracovali relevantní podklady pro konferenci, na které nás bude zastupovat jakožto regulátor ČTÚ (…), a bude se zabývat kmitočtovým refarmingem, budoucností spektra 600 MHz, které je pro nás poměrně podstatné,“ přiblížil šéf techniky České televize Kratochvíl. V souvislosti s touto problematikou vznikla již celosvětové aktivita #SaveOurSpectrum.

Čtěte také

Kratochvíl ve své zprávě zmínil také rekonstrukci odbavovacích pracovišť, za kterou poděkoval všem zúčastněným pracovníkům a kolegům. „Přechod proběhl za naprosto plného provozu, bez jakéhokoliv omezení, proběhl ve stávajících prostorách a z hlediska investic se nám podařilo snížit cenu oproti předpokladu. (…) Dostali jsme se na výrazně nižší cenu než u původní zakázky. Rozhodně to nebylo na úkor kvality,“ upozornil Michal Kratochvíl.

V tuto chvíli již vysílá Česká televize kompletní programovou nabídku plně přes nová odbavovací pracoviště. „Stará odbavovací pracoviště už jsou demontována a stávající jsou plně životaschopná. Pro vaši informaci bylo položeno 40 km nové signálové kabeláže, 13 km počítačové kabeláže a 2 km optických kabelů,“ přiblížil Kratochvíl náročnost celého procesu. Téměř na závěr se pak věnoval rekonstrukci velkého přenosového vozu PVHD1. I tady proběhla kompletní výměna kabeláže a vzduchotechniky.

Čtěte také

Celou prezentaci uzavřel Michal Kratochvíl problematikou budoucnosti přenosových vozů se satelitními anténami. „Zvolna začíná tuto platformu vytlačovat a býti tomu dobrou konkurenci tzv. bonding LTE internetových spojení, tzn., že reportér má u sebe zařízení a z místa spojení pošle signál do studia. Výhodou je i cena, řešení je levnější, než to řešit někde pomocí satelitu, nehledě na investice. Každá technologie má nějaké úskalí, nějakou větší míru upotřebitelnosti. Dokážeme s tím využívat například volby, volební studia,“ konstatoval.

autor: lukpo
Spustit audio

Související